Helikoptern och miljön

Kanske på grund av hur lite helikoptern används av privatpersoner, i jämförelse med till exempel bil eller flyg, talas det sällan om helikoptern som en faktor i miljösammanhang. Helikoptern används ju oftast av sjukhus, myndigheter eller militären i situationer där den är absolut livsavgörande. Däremot är det självklart att ett fordon som drivs av bensin bidrar till utsläppen i världen, och förutom utsläppen finns det andra miljöaspekter att ta hänsyn till innan man sätter sig i en helikopter, särskilt som privatperson.

Några som tog helikopterns miljöfaror på allvar innan de använde den var programledarna Filip och Fredrik inför inspelningen av deras program Jorden runt på 6 steg. Eftersom de två programledarna tillsammans med sitt team, sammanlagt fem personer, i varje avsnitt skulle ta sig runt halva världen eller mer, var det oundvikligt att de skulle bidra stort till människans klimatavtryck. Som en jämförelse kan sägas att en svensk i genomsnitt släpper ut 5,5 ton koldioxid per år, och Filip och Fredriks resor gjorde att de sammanlagt släppte ut 24 ton koldioxid per person. Totalt 211 mil av deras resor gjordes i helikopter. Fredrik Wikingsson, som är miljöpartist, menar att han övervägde konsekvenserna av resandet noga, och att både han och Filip har klimatkompenserat för de utsläpp de har orsakat. Detta kan man göra på många sätt, bland annat genom att leva miljövänligt i alla andra aspekter av sitt liv, och källsortera, använda lågenergilampor, och köra en dieseltrimmad bil, som drar mindre bränsle. Du kan få hjälp med dieseltrim på Dieselkraft.se, om du också skulle vilja minska dina utsläpp på detta sätt.helicopter-923119_960_720

Helikoptrar kan dock även vara miljöfarliga på andra sätt. De flesta helikoptrar använder till exempel bensin med bly i, och detta orsakar utsläpp av bly i luften som vi andas. År 2012 stod till exempel utsläppen från flygtrafiken för 14 procent av de totala blyutsläppen i Sverige. Även om många i flygbranschen eftersträvar att använda blyfri bensin i så stor utsträckning som möjligt finns det hittills endast en leverantör av blyfri flygbensin i Sverige.

Ytterligare ett problem, som är specifikt för helikoptrar, är buller. Buller är störande framförallt för människor, som kan få långvariga psykiska men av att leva under lång tid i för mycket buller, men det kan också påverka djurliv och fågelliv. Man bör därför vara särskilt försiktig om man har tänkt flyga lågt med helikopter över tätbefolkade områden.