Two soldiers walking in the battlefield while two military helicopter flying over them during a military operation at sunset.

Two soldiers walking in the battlefield while two military helicopter flying over them during a military operation at sunset.

Försvarsmakten använder helikoptrar inom olika områden som persontransporter, frakt av utrustning och evakuering är bara några användningsområden. Då det går relativt snabbt att landa och lyfta används de även ofta inom spanings och övervakningsarbeten vid gränser och i stridssituationer. Helikoptrarna inom försvaret används både på land och ute till havs främst vid räddningsuppdrag vid olyckor. Vid lavinolyckor i fjällvärlden och bergsområden kan militärhelikoptrar vara till stor hjälp vid räddningsarbetet av nödställda. Förnödenheter och material transporteras till mer otillgängliga områden med helikoptrar liksom militärer och de används även vid evakuering både till havs och på land.

Helikoptrar i krig

1200px-BlackhawkFörsvarsmaktens helikoptrar finns i olika storlekar och modeller, allt från de mindre lite lättare till tyngre varianter men alla fyller de en funktion. I krig används ofta helikoptrar vid sjuktransporter, evakuering av skadade och i attacker vid anfall och försvar vilket kräver att helikoptrarna är rätt utrustade för den uppgift de ska användas till. Transport av soldater och materiel kräver ett snabbt fordon och en helikopter som helikopter 16 vars föregångare är Black Hawk som användes av den amerikanska armén. Det är en lättare typ av fordon och har utrustning som förvårar för fienden att spåra den infraröda signalen när den är i luften. Inredningen kan bytas ut vid behov och även utrustas med sjukbårar och medicinsk utrustning. Nytt mord på protest- och folkledare i Honduras där kontrasterna mellan fattiga och rika är tydlig. Ledarna stöder militären och de rika flyger helikopter mellan sina möten och de fattiga inte har mat för dagen.

Helikoptrar till land och till havs

Många av försvarsmaktens helikoptrar finns i två varianter. En modell som används till havs som exempelvis HP 15B som har specialutrustning för landning på fartyg till havs och räddningsaktioner. Helikoptrarna ska även kunna användas för ytspaning och under jakt på främmande ubåtar. En specialmodell kallad Helikopter 14 utmärker sig genom att den är datorstyrd till skillnad från de mer vanliga mekaniskt styrda modellerna. Försvarsmakten kan utrusta helikoptern beroende på i vilket sammanhang den ska användas i vilket ökar dess användningsområde. Helikopter 14 är också utrustad med väderradar, sonarutrustning och specialgjord taktisk radar som använd vid ubåtsjakt. Då helikoptrar inte är i behov av någon större yta för start och landning passar de utmärkt för snabba smidiga transporter där man inte kan sätta in flyg. Många av helikoptrarna hittar man numer i krigsdrabbade länder där de stöder militärt arbete och är många gånger oumbärliga hjälpmedel vid insaterna både på land och till havs.