Police helicopter with strong searchlight.

Police helicopter with strong searchlight.

Att använda sig av helikopter som en resurs när det gäller avsökning av större landområden från luften blir mer vanligt. Helikoptern fyller en viktig samhällsfunktion inom försvaret, vården, polisväsendet och privata bolag. Avsökning från luften ger en bättre överblick över större landområden. Att använda sig av värmekameror vid sökning efter försvunna personer gör att de hittas snabbare. Kameran registrerar alla levande varelser utifrån deras kroppsvärme och gör det lättare att hitta någon även i täta snåriga skogspartier. Med ny effektiviserad teknik kan man även se mer detaljerat i mörker och det fungerar även effektivt i kampen mot brottslighet

Olika användningsområden för sök

Man läser allt som oftast att människor försvinner och det gäller att hitta dem snabbt speciellt om det är kallt ute eller om det finns misstanke om att något hänt personen. Polisen använder ofta helikoptrar i sökning efter försvunna personer för att avsöka större områden. Med hjälp av värmekameror går det lättare att lokalisera den som försvunnit. Vid större olyckor kan det hända att man använder helikoptrar för att få en snabb transport till sjukhus vid svåra skador eller för att kunna överblicka trafiken vid en trafikolycka. Helikoptrar används även till att övervaka större event från luften för att snabbare kunna ingripa om något stör ordningen.

Försvar, sjukvård och privata bolag

Helikoptern används ofta av försvaret i ett samarbete med sjukvård och polis men även vid militära insatser. Vid terrorangrepp, större polisiära insatser och för att snabbt kunna förflytta deras personal dit den behövs är helikoptern ett bra transportmedel. Sjukvårdshelikoptrar används oftare vid transporter av skadade och är fullt utrustade med kuvöser, respirator och allt som behövs vid akutsituationer. Flera större bolag använder sig av helikoptrar då de kan söka av vid större elavbrott för en snabb lösning. Persontransporter mellan olika platser av besökare vid politiska evenemang och viktiga besökare för möten blir allt vanligare. Transportbolag kan använda sig av helikopter för att skicka varor över landgränserna.