Användningsområden för helikopter

Helikoptern har en rad användningsområden i dagens samhälle, såväl inom vården och polismakten som i privata bolag.

För vården fyller helikoptern flera viktiga funktioner som transportmedel, det vill säga som ambulanshelikopter. Det finns för närvarande sju ambulanshelikoptrar i Sverige, stationerade i Gällivare, Lycksele, Östersund, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Visby. De har alla utrustning för att kunna hantera en akuttransport, ett så kallat primäruppdrag, vilket också är en av de viktigaste funktionerna helikoptrarna fyller. De används även för att transportera patienter mellan olika sjukhus, så kallade sekundäruppdrag. Helikoptern stationerad i Uppsala har dessutom extra utrustning för att kunna transportera intensivvårdspatienter, till exempel respirator, infusionspumpar och kuvös, för transport av spädbarn i intensivvård. Det pågår nu även ett samarbete mellan de sju landstingen, för att skapa en nationell samordning av helikoptrarna. Det kommer förhoppningsvis leda till att fler kan räddas, menar kirurgen Louis Riddez. Läs mer om detta på sverigesradio.helikopteranvändningsområde

Försvarsmakten har ett antal helikoptrar som används vid militära insatser. Från och med januari 2014 kommer de dessutom att stå till polisens förfogande vid polisiära insatser för att snabbt transportera den nationella insatsstyrkan vid allvarliga händelser och för att bekämpa grov brottslighet som terrorism. Det följer av att Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att stödja polisen med helikoptrar, för att bättre använda statens resurser.  Både försvarsminister Karin Enström och justitieminister Beatrice Ask menar att förutsättningarna för snabba ingripanden kommer att förbättras i och med samarbetet, och att det kan vara avgörande för händelseutvecklingen. Läs mer på regeringen.se

Även privata bolag använder sig av helikoptrar. Det är många kostnader förenade med ha en helikopter i bolaget. Förutom mer uppenbara kostnader, som flygbränsle, tillkommer också kostnader för försäkring, radiotillstånd och luftfärdighetsbevis. Med sådana utgifter kan det som företagare vara en fördel att inte behöva ligga ute med kapital, och att slippa fakturering. Låt då Fakturino ta fram den aktör på marknaden som bäst hjälper dig som företagare med fakturabelåning. Helikoptern kan antingen vara en huvudsaklig del av affärsverksamheten, som den är för exempelvis flygskolor och transportbolag, eller användas till att tranportera viktiga personer inom bolaget till möten och dylikt.

Helikoptern har utvecklats från en idé till en rad misslyckade experiment till en framgångsrik uppfinning som hjälper många dagligen på olika sätt.